Amarant Mining och Mineral Invest meddelade nyligen att de gör en affär för att få fart på Mineral Invests guldproduktion. Nu har Mineral Invest meddelat att de i enlighet med tidigare offentliggjord överenskommelse tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Amarant Mining. Enligt avtalet förvärvar Mineral Invest samtliga aktier i Kommstart 409 AB (under namnändring till Ghana Gold AB), som vid tidpunkten för Mineral Invests förvärv skall ha tillförts följande tillgångar:
 
- Amarants rättigheter och skyldigheter enligt avtal om förvärv och leverans av sex produktionsanläggningar från AuVert

- Ett 104 900 hektar (1 049 km2) stort licensområde för mineralutvinning i Ghana

- 5 MUSD i likvida medel

Kanske får vi se Mineral Invest och Ghana Gold ta sig in på guldmarknaden på allvar.