Man hör många argument för och emot gold. Detta citat träffar väldigt rätt. När något har visat sig hålla värdet under 2000 år, då är det svårt att argumentera emot.