Diagram över goldpriset justerat för inflation enligt Shadowstats model. En klart intressant prisutveckling mellan år 1970 och 2010 för priset på gold.