Peter Hug på Kitco Metals får frågan om marknadssentimentet för goldpriset har blivit negativt. Den vanliga frågan om hur det amerikanska presidentvalet kommer att påverka priset ställs och han ser inte någon direkt skillnad. Intervjun ger en bra insyn på vilka olika faktorer som kommer att driva guldkursen.