Det är ett lågt pris på aktierna i Bullabulling Gold enligt företagets nya VD Brett Lambert. I intervjun nedan får vi veta att han tänker ta Bullabulling Gold mot produktion, men samtidigt hålla möjligheterna öppna att utöka med nya licenser. Aktiepriserna steg och steg i takt med priset på guld, men när toppen var nådd och priserna sjönk så slog det hårt mot aktiepriserna i de mindre guldföretagen, så även för Bullabulling Gold. Se för övrigt även intervjun med Chaarat Gold.