VD för Solomon Gold hoppas på ett högre pris på aktien och planerar även att lista sig på börsen i Australien vid sidan av AIM-noteringen. Solomon Gold är ett spännande guldföretag vars aktiepris har sjunkigt mycket. VD lyfter fram att företaget idag verkar prissättas efter enbart en av företagets guldtillgångar och att marknaden verkar prissätta övriga tillgångar till noll. Han ser en prisförändring framför sig.