Man hör många argument för och emot gold. Detta citat träffar väldigt rätt. När något har visat sig hålla värdet under 2000 år, då är det svårt att argumentera emot.


Continue reading ...