Gold Pris

Gold pris - 1 år

Diagram över pris på gold under det senaste året fram till och med idag. Grafen visar varje dagspris under 1 år tillbaka. Priset anges enligt antal dollar per uns (troy ounce). När man studerar hur priset har utvecklats under ett helt år börjar man kunna se en verklig trend kring intresset för att köpa och sälja gold, till skillnad från att enbart titta på dagspriset.

Pamp Gold - 1 kvalitativ tacka