Gold Pris

Gold pris - Historisk prisutveckling

Historisk prisutveckling på gold sedan år 1971. Vi ser den historiska pristoppen år 1980 som det skulle ta många år att nå upp till igen. Men efter it-kraschen i början på 2000-talet började världens regeringar och centralbanker att trycka mängder av pengar, och när finanskrisen slog till år 2008 ökade penningmängden enormt, för att år 2010 och 2011 ta aldrig tidigare skådade proportioner. Denna ökade penningmängd har fått pris på gold att nå sitt högsta pris någonsin.

Gold priset - Historiska tackor