Gold Pris

Gold pris - Diagram över 5 år

Diagram över goldprisets utveckling under de senaste 5 åren. Som framgår av grafen har priset på gold stigit kraftigt. Gold handlas i amerikanska dollar på den internationella marknaden vilket grafen visar. Priset i svenska kronor har också gått upp kraftigt, men då kronan har förstärkts mot dollarn så så har inte utvecklingen varit lika extrem.

Guldtacka 1 gram - Gold