Gold Pris

Köpa och äga fysiskt investeringsgold

Det finns inget mer äkta än fysiskt investeringsgold, det är den yttersta formen av äkta värde. Historiskt har många civilisationer förstått det permanenta i värdet av gold. Exempelvis begravde egyptiska civilisationer stora mängder gold med avlidna pharaoner i tron att de skulle kunna använda det i sitt efterliv. Stora krig fördes, bland annat för att plundra lager av gold. Varför så eftertraktat? Svaret är att gold är den enda formen av äkta pengar, och dess värde kan inte ändras eller kontrolleras av regeringars fiat-pengar, den underliggande orsaken till att regeringar gått ifrån goldstandarden.

Pris på fysiskt investeringsgold
Värdet på gold kommer att stiga helt och hållet baserat på efterfrågan och utbud, oavsett vad finansministrar och centralbankschefer ger för order om räntor och mängden papperspengar i cirkulation.

Den stora nackdelen med att äga fysiskt gold är att det tenderar att handlas med en stor skillnad mellan köp- och sälj-pris. Så förvänta dig inte att göra en snabb vinst. Det krävs att priset på gold tar ett betydande kliv uppåt för att du ska få tillbaka dina pengar. Gold ska dock inte ses som en spekulativ tillgång, det är en defensiv tillgång för att bevara värde.

När dina pengar, må det vara dollar, euro eller kronor, sjunker i värde då regeringar trycker mängder av nya pengar, bevarar du värdet genom att äga gold.