Gold Pris

Hur guld prissätts

Guld prissätts i USD per troy ounce (oz) med en renhet på lägst 995 fine, motsvarande cirka 23,9 karat. Ett oz motsvarar 31,104 gram. Guld omsätts på en global marknad och skiljer sig från andra metaller genom sin status som monetär tillgång. Guld har genom tiderna utgjort basen för olika valutasystem och har därför sällan prissatts som en vanlig råvara. Det var först efter BrettonWood - systemets fall 1971 som fri prissättning av guld inleddes. Oväntade samhällshändelser återspeglas ofta i guldpriset. Efter terrordåden i London under sommaren 2005 och orkanförödelsen längs den amerikanska sydostkusten under hösten samma år har guldpriset fortsatt att stiga. Oro för stigande inflation och låga realräntor är två andra faktorer som anses påverka guldpriset positivt. I osäkra tider betraktas guld som en ”säker” investering. Det genomsnittliga guldpriset från 2007 t.o.m. 31 mars 2012 har varit cirka 1 098 USD/oz. De senaste åren fr.o.m. 2009 har guldpriset ökat markant varje år. Genomsnittspriset under 2011 uppgick till1 573 USD/oz och det genomsnittliga priset under januari – mars 2012 uppgick till 1 651 USD/oz.

Historik på guldpriset - Utveckling under 10 år