Gold Pris

Utsikter för goldmarknaden

Goldpriset har ökat för tionde året i rad till rekordnivåer. Trots detta har den globala gruvproduktionen ökat endast marginellt under år 2009 - 2010 och förväntas minska under de kommande fem åren enligt den senaste branschprognosen.

De fundamentala grunderna för gold fortsätter att vara mycket positiva. Oro för de strukturella problemen i de industrialiserade länderna och konsekvenserna av många regeringars finanspolitik kommer sannolikt inte attförsvinna på kort sikt. Viktiga framväxande ekonomier, särskilt Kina och Indien, väntas bibehålla sitt momentum, vilket bedöms öka efterfrågan på gold som investering samt för smyckestillverkning. Växande geopolitiska störningar kommer också att ge goldet ytterligare stöd.

Branschpersoner bedömer att goldpriset kommer att ligga kvar på en hög nivå och eventuellt att öka något de närmaste åren. Hög efterfrågan, statiskt eller minskande utbud av nytt gold, svag penningpolitik och investerare som uppfattar gold som en trygg hamn förstärker detta scenario