Gold Pris

Diagram över guldpriset justerat för inflation

Diagram med grafer över inflationsjusterade priser på guld. Priserna på guld är årliga genomsnitt. Priserna är uttryckta i dollar. Här på Gold Pris tycker vi det är viktigt att ta hänsyn till inflationen när man tittar på prisutvecklingen, något som ofta förbises i media.

Guldmynt på Gold Pris - Skydd mot inflation