Gold Pris

Prisutveckling på gold - Diagram 1975 - 2011

Diagram över prisutveckling på gold mellan år 1975 och 2011. Man ser den tydliga toppen för 30 år sedan i diagrammet. Sedan gick priset åter ner och var relativt stabilt. När it-bubblan kraschade började stater att stimulera ekonomin, vilket fick priset på gold att börja stiga. När ekonomin sedan kraschade år 2007 och stater började trycka pengar i stor skala började goldpriset verkligen att ta fart.

Pris på gold - Utveckling 1975 - 2011